RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.00
Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca wyrównawcza z dzieckiem.
8.00 – 8.30
Zabawy muzyczno – ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych. Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe.
8.30 – 9.00
Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.
9.00 – 10.00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg planów miesięcznych, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
10.00 – 11.00
Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące.
11.00 – 11.30
Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.00
Obiad – kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.
12.00 – 14.00 : Zajęcia popołudniowe
Odpoczynek dzieci w zależności od ich potrzeb (słuchanie   muzyki  relaksacyjnej lub baśni, zabawy relaksacyjne ). Zabawy swobodne wg zainteresowań  dzieci. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe. Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.
14.00 – 14.30
Podwieczorek
14.30 – 17.00
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy zbiorowe w małych zespołach lub indywidualne.
Zabawy w ogrodzie