Nasz zespół

Nasz zespół

Basia Maciosek

magister zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, bajkoterapeuta, pedagog specjalny - oligofrenoterapeuta, socjoterapeuta.

Weronika Cichoń

asystent nauczyciela przedszkola / opiekun dzienny , w trakcie awansu zawodowego, licencjonowany Animator Czasu wolnego, specjalista Sensoplastyki.

mgr Anna Sokala

magister pedagogiki - kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym, edukacja elementarna z terapią pedagogiczną, logopeda.

mgr Wioletta Długoszewska

magister kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym, przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, psycholog.

Malwina Guzy

pomoc przedszkolna.

Krystyna Skoppek

sprzątaczka/pomoc przedszkolna.